آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

روستای من کجاست شهرزاد قصه ها/ عبدالجبار کاکایی
ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل

باز می رسم به شهر در جهنمی ز دود
با مسافرانِ خواب با قطار صبح زود

خواب های ناتمام ، حرف های بین راه
بی تبسم و نگاه ، بی ترانه و سرود

پشت صندلی پر از نام های ناشناس
خاطرات بی صدا ، عقده های یادبود

جاده ها به شهرها کاشکی نمی رسید
خواب های بین راه کاش واقعی نبود

روستای من کجاست شهرزاد قصه ها
گم شده بهشت من در جهنمی ز دود

عبدالجبار کاکایی