آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

در زیر سرت چقدر باران داری/ مهدی رستمی
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

در عمق گلو بغض فراوان داری
رازی زنگفته های دوران داری

ای ابر نشسته در دل چشمانم
در زیر سرت چقدر باران داری!

 


یک لقمه ی نان خشک درپوشش بود
یک زنگ خطرهمیشه در گوشش بود

این زندگی دستفروش است ببین
دکان خدا اجاره بر دوشش بود

 


چندیست دچار بی حواسی شده ای
از دست هرآنچه هست عاصی شده ای

دیروز چقدر ساده بودی ای عشق
امروز ولی تو هم سیاسی شده ای

مهدی رستمی