آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

نفرين به سفر
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: مثنوی

 

 مهدی اخوان ثالث/ آخر شاهنامه

ماچون دو دريچه روبه‌روي‌هم
آگاه ز هر بگومگوي هم
هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آينده
عمر آيينه‌ي بهشت اما، آه
بيش از شب و روز تير و دي كوتاه
اكنون دل من شكسته و خسته است
زيرا يكي از دريچه‌ها بسته است
نه مهر فسون نه ماه جادو كرد
نفرين به سفر كه هرچه كرد او كرد