آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

بی عشق جهان زود کپک خواهد زد/ جلیل صفربیگی
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: رباعی ، عشق ، جلیل صفربیگی

هم چشمه و هم رود کپک خواهد زد
هم آتش و هم دود کپک خواهد زد

شور و نمک تمام هستی عشق است
بی عشق جهان زود کپک خواهد زد

جلیل صفربیگی