آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

دنبال تو هر چه هست راه افتاده/ جلیل صفربیگی
ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: رباعی ، جلیل صفربیگی

هم رود خراب و مست راه افتاده
هم کوه عصا به دست راه افتاده

یک لحظه گذشتی از کنار دنیا
دنبال تو هر چه هست راه افتاده

جلیل صفربیگی