آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ/ قیصر امین پور
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: رباعی ، قیصر امین ‌پور

من همسفر شراب از زرد به سرخ
من همره اضطراب از زرد به سرخ

یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد
چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ

قیصر امین پور