آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

آزادگی ات را همه بر دار زدند/ زهرا دُرِّی
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شعر طنز ، شعر شیعی ، شعر عاشورایی

ای مظهر آزادگی ٬ ای تنها مرد  !
ای آنکه برای عشق٬ رفتی به نبرد
صد حیف محرم تو در کشور ما
تعبیر شده : عدس پلو با شله زرد !


آنها که به نامت همه جا  جار زدند
لب تشنگی ات را همه دم  زار زدند
چون حاشیه را به جای اصل آوردند
آزادگی ات را همه بر دار زدند !
 

ای مظهر افکار عدالت خواهی
تاج سر زندگان و هم ارواحی
یک عده  پس از تو خوب بر هم زده اند
یک ثروت بی نظیر ٬ از مداحی !

زهرا دُرِّی