آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

خدا هم هیچ کاری نمی کرد/ مجید اسماعیل زاده
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شعر سپید، شعر آزاد ، شعر فلسطین ، شعر شیعی

من می دانم
اگر تمام مدینه
و مکه
و کوفه
و همه مردم همه شهرها
یزید را محکوم می کردند
یا طومار امضا می کردند
یا در اعتراض به کشتار فرزندان رسول خدا(ص)
یک دقیقه سکوت می کردند...
آب از آب تکان نمی خورد...
خدا هم هیچ کاری نمی کرد
باز هم همین می شد که شد...

مجید اسماعیل زاده