آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

با سر نه با سراسرمان درد می کشیم/ نفیسه سادات علوی نسب
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

با پیچ و تاب پیکرمان درد می کشیم
رودیم و روی بسترمان درد می کشیم

تلخیم و با نواده ی تاکان برادریم
دُردیم و بی برادرمان درد می کشیم

مستیم و از سخاوت مستانه بی نصیب
جامیم و با لب تـَـرمان درد می کشیم

سردار و بی سریم که بیدار و سربدار
با سر نه با سراسرمان درد می کشیم

زهرش، اگر ببخشدمان جام، می خوریم
نازش، اگر کشد بَرِمان درد، می کشیم

ما بیدلان ِ مستِ دل از دست داده ایم
بی دلسِتان و دلبرمان درد می کشیم

نفیسه سادات علوی نسب