آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

با لنگه کفش هم شده یک امتحان بکن/ ناصر فیض
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: رباعی ، شعر طنز اجتماعی ، ناصر فیض

کاری سزای ماهیت دشمنان بکن
خود را خبر نگار شگفت جهان بکن

با تخم مرغ و گوجه کفایت نمی کند
با لنگه کفش هم شده یک امتحان بکن

ناصر فیض