آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

آب بی تو ...
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: تک بیت

من آن نی ام که حلال از حرام نشناسم 
شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام