آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

تو چشم وا کن و آبی کن آسمانم را/ علیرضا بدیع
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، عشق ، علیرضا بدیع

به بوسه یکسره کن کار دشمنانم را
که دشمنان به لب آورده اند جانم را

 به شکوه تا سخنی گفته ام، چنان اطفال
به بوسه ای شکرین بسته ای دهانم را

 به گل نشسته دلم، موج باش و کاری کن
نسیم باش و برافراز بادبانم را

پرنده ی قفسم: خو گرفته و خوش خوان
کنار قلب تو می سازم آشیانم را

 مرا کنار تو غم نیست این که دولت فقر
به خون دیگری آغشته است نانم را

به کوه هر چه که دادم، دوباره باز آورد
بگو کجا ببرم درد جاودانم را؟

به هر کجا بروم، آسمان همین رنگ است
تو چشم وا کن و آبی کن آسمانم را

علیرضا بدیع