آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

در این شب تاریک و هراسان، تو نبودی/ عبدالجبار کاکایی
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

در زد کسی از سمت خیابان، تونبودی
برخاستم از خواب هراسان، تونبودی

در هشتی تاریک صدایی به زمین خورد
مانند ترک خوردن انسان، تونبودی

 پاشویه پر از برگ شد و ماه فرو رفت
در شاخه ی تاریک درختان، تونبودی

ای قصه ی شرقی! ندمیدی و شبم ماند
در این شب تاریک و هراسان، تو نبودی

ای رایحه ی سوره ی یوسف، نوزیدی
ای عطر غزل های سلیمان، تونبودی

ای عشق من ای غنچه ی نارس، نشکفتی
ای روح من ای نیمه ی پنهان، تو نبودی

عبدالجبار کاکایی