آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فیروزه ای به حلقه ایران داد/ سید محمد حسین ابوترابی
ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، شعر شیعی

با دست ، سایه ای به بیابان داد
از چشم ، ابرهای فراوان داد

فواره کرد این همه گل از خاک
چترش همینکه وا شد و باران داد

وقتی قدم گذاشت به نیشابور
فیروزه ای به حلقه ایران داد

صیدش شدند بعد پراکنده
یک دشت امنیت به غزالان داد

با اینکه خود غریب غریبان بود
یکباره شهرتی به غریبان داد

از غرب دور آمد و مهمان شد
خورشید تازه ای به خراسان داد

یک پنجره به سمت شفا وا کرد
هر دل شکست ، شیشه درمان داد

از هستی اش بهشت برون آمد
هفت آسمان شکوه به ایوان داد

این واژه ها بلند شدند از دل
اذن دخول خواندم و فرمان داد

سید محمد حسین ابوترابی