آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

اتفاقی خاص در عرش عظیم افتاده بود/ علی بهرامیان
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، شعر آیینی

 اتفاقی خاص در عرش عظیم افتاده بود
لرزه بر اندام شیطان رجیم افتاده بود

چونکه بر پیشانی مولود پاک امنه
نقش بسم ا... الرحمن الرحیم افتاده بود

در نخستین جزو قرآن هم به پایش با خضوع
معنی رمز الف با لام و میم افتاده بود

از ازل در آخرین جام می پیغمبری
عکس زیبای رخ طفلی یتیم افتاده بود

روی بام شهر مکه در شب میلاد نور
بقچه بوی گل از دست نسیم افتاده بود

سایه فر و شکوه جاودانش همچنان
برسر عیسی و موسای کلیم افتاده بود

مهر او مهر وصیش مهر دختش بی گمان
در دل هر صاحب عقل سلیم افتاده بود

بر سرش ز آن دم که پا بر عرصه هستی نهاد
سایه نور خداوند کریم افتاده بود

هر که با او یا وصیش بی دغل میرفت راه
در حقیقت بر صراط مستقیم افتاده بود

علی بهرامیان