آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

اینک دوباره روزنه دیوار می شود/ سروش آذرخش - افغانستان
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

اینک دوباره قافیه تکرار می شود
یوسف دوباره بر سر بازار می شود

بار دگر قبیله ء ناموسیان عشق
در چار سوق حادثه یلغار می شود

اینک دوباره سرو سر افراز سرکشی
از مرز های فاجعه اخطار می شود

بار دگر پرستوی برگشته آشیان
آواره از شقاوت آوار می شود

اینک بلوغ پنجره تاراج دست باد
اینک دوباره روزنه دیوار می شود

بار دگر چکامه ء ذهن کبود من
از واژه های سوخته پر بار می شود

سروش آذرخش - افغانستان