آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ای آیت امید به فریاد من برس/ هوشنگ ابتهاج (ه.ا. سایه)
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

یاری کن ای نفس که درین گوشه ی قفس
بانگی بر آورم ز دل خسته یک نفس

تنگ غروب و هول بیابان و راه دور
نه پرتو ستاره و نه ناله ی جرس

خونابه گشت دیده ی کارون و زنده رود
ای پیک آشنا برس از ساحل ارس
 
صبر پیمبرانه ام آخر تمام شد
ای آیت امید به فریاد من برس
 
از بیم محتسب مشکن ساغر ای حریف
می خواره را دریغ بود خدمت عسس

جز مرگ دیگرم چه کس آید به پیشباز
رفتیم و همچنان نگران تو باز پس
 
ما را هوای چشمه ی خورشید در سر است
سهل است سایه گر برود سر در این هوس