آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

شهید اول این بوسه ها منم برخیز /علی رضا بدیع
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: غزل ، علیرضا بدیع

 مگر که خون من است این که می شود نوشَت
که پیک اولش این گونه برده از هوشت

کلیددار تویی ای نگاهبان بهشت
بگیر دست مرا و ببر به آغوشت

کشیده ای به ظرافت کمان ابرو را
به قصد جان من و خلق تا بناگوشت

سیاه بخت تر از موی سربه زیر تو شد
هر آن کسی که سرش را نهاد بر دوشت

شهید اول این بوسه ها منم ... برخیز !
نشان بزن به لب آخرین کفن پوشت ...