آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

یعنی تمام عشق همین‌جاست: در تنور/ جواد محمدزمانی
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

آنجا که شب به وسعت یلداست در تنور
ماه‌ِ به خون تپیده چه زیباست در تنور

دیگر چرا ز واقعه باید خبر گرفت؟
وقتی که عمق فاجعه پیداست در تنور

با داغی از همیشه تاریخ آشناست
آن باغ لاله‌ای که شکوفاست در تنور

دیگر خبر ز زمزمه صبح عشق نیست
امشب نماز یار ف‍ُراداست در تنور

خاکستر است و شعله و پروانه‌ای که سوخت
یعنی تمام عشق همین‌جاست: در تنور

 جواد محمدزمانی