آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

بیت و ردیف و قافیه اما علی نشد...
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: تک بیت ، شعر شیعی

می خواستم که شعر بگویم ولی نشد
بیت و ردیف و قافیه اما علی نشد...