آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

منی که...
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: تک بیت

منی که لفظ شراب از کتاب می شستم

زمانه کاتب دکان می فروشم کرد