آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فریاد بزن جرأت پنهان تو پیداست/ عبدالجبار کاکایی
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

ای خانه روشن؛ شب ویران تو پیداست
آوار ستون های هراسان تو پیداست

بر چهره ی بی رنگ بهاری که نداری
حتی ترک خنده ی گلدان تو پیداست

از شانه ی دیوار، فرو ریخته قندیل
گیسوی پریشان زمستان تو پیداست

سرشار سکوتی ولی آواز تماشا
از روزنه ی پلک درختان تو پیداست

زندانی دیوار مشو پنجره باز است
فریاد بزن جرأت پنهان تو پیداست

عبدالجبار کاکایی