آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

آه٬ اگر آرزو به باد رود!/ هوشنگ ابتهاج، ه ا سایه
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

آسمان زیر بال اوج تو بود
چون شد ای دل که خاکسار شدی؟
سر به خورشید داشتی و٬ دریغ
زیر پای ستم غبار شدی!

ترسم ای دلنشین دیرینه
سرگذشت تو هم ز یاد رود!
آرزومند را غم جان نیست
آه٬ اگر آرزو به باد رود!

هوشنگ ابتهاج، ه ا سایه