آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

سکوت و سکوت و سکوت/ مهدی فداکار
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، مهدی فداکار

سه تا قطره چند تا سکوت
چکید از لبان فلوت
درآمد به شکل سؤال
و از انتشار سقوط؛
حقیقت‌تر از تلخ‌ها
پراکنده شد عطر توت
همه نازآوازها
گذشتند از روبروت
میان درختان ده
تبر پر زد و عنکبوت
به زخم نوک دارکوب
همه خط‌خطی شد بلوط
نماند آشیانی بجز
سکوت و سکوت و سکوت