آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

نبض خاکسترم به دست باد/ مهدی فداکار
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، مهدی فداکار

همچنان خسته آه بر شانه
می روم با نگاه بر شانه
تاولی گشته ام همه افسوس
با کمانی گواه بر شانه
می رسم ناله از بهاری زرد
با خزانی گناه بر شانه
می شوم زخم آسمان بی ابر
حلق خشکیده چاه بر شانه
مثل خرمن که شعله می بافد
توده توده تباه بر شانه؛
از من اما فقط همین مانده است
هق هقی گاه گاه بر شانه
نبض خاکسترم به دست باد
لخته لخته براه بر شانه
کوچه خواب است و رفته است مردی
سایه در سایه ماه بر شانه