آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فرصت انتخاب را برداشت/ مهدی فداکار
ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، مهدی فداکار

خم شد از رود ، آب را برداشت
اشکی از آفتاب را برداشت
آسمان را کشید تا پایین
بسته‌ی ماهتاب را برداشت
در به در گوشه گوشه ها راگشت
ناگهان! اضطرب را برداشت
آمد آمد به رخوتم افتاد
فرصت انتخاب را برداشت
شد هم آغوش خستگی ، تا صبح
از دل آرام خواب را برداشت
کرد پنهان میان مشتش زخم
اندکی التهاب را برداشت
اشک شد قطره قطره در یک جام
کوزه‌های شراب را برداشت
جمله‌ای با علامت پرسش
خبر ناصواب را برداشت
شد مصمّم بکوچد از کوچه
با دو بالش شتاب را برداشت
رفت و یک نقطه ماند از او ، آنگاه
از سپیدی نقاب را برداشت
ساز او شکسته شد ، دیدم
قطعات رباب را برداشت
از تماشای او دلم ، تنها
یک ورق از کتاب را برداشت

مهدی فداکار