آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

رسوا شدگان به هم سواران با هم/ علیرضا بدیع
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: عشق ، رباعی ، علیرضا بدیع

خوش باد سرافرازی یاران با هم
خون خواهی خیل سربداران با هم
شمشیر زدند در رکابت ای عشق
رسوا شدگان به هم... سواران با هم...

 

زان روز که از جمله ی یاران توایم
سردار توایم و سر به داران توایم
ای عشق دمی که می ستیزی با عقل
شادیم که هم راه سواران توایم

 

 شادیم که از جمله ی یاران توایم
صد شکر که در خیل سواران توایم
ای عشق سرافراز تر از ما کس نیست
زان روز که جزو سر به داران توایم

علیرضا بدیع