آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

دوست دستم را گرفت و دشمنم دشنام داد/ علیرضا بدیع
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، علیرضا بدیع

آن که از متن پریشانی به ما آرام داد
ننگ را تقدیر آنان کرد و ما را نام داد
راه را گم کرده بودم، راهبر را هیچ گاه
دوست دستم را گرفت و دشمنم دشنام داد
تا گلو عمری بدهکاریم دستی را که باز
دور دیگر مستمندان را به مستی وام داد
چشمه ی دیروز اقیانوس فردا می شود
پا به پای ماه و ماهی می روم تا بامداد...

علیرضا بدیع
12/5/87