آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

مبادا هیچ بامی بی‌کبوتر/ قیصر امین پور
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: دوبیتی

مبادا آسمان بی‌بال و بی پر
مبادا در زمین دیوار بی‌در

مبادا هیچ سقفی بی‌پرستو
مبادا هیچ بامی بی‌کبوتر

قیصر امین پور