آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

پس کی به داد مردم در بند می‌رسی/ فاطمه آقابراری
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

در یک بهار سبز خوشایند می‌رسی
یک روز در اواخر اسفند می‌رسی
وقتی که دسته‌دسته کبوتر به اذن عشق
از آسمان فرود بیایند می‌رسی
از نسل ارتفاعی و از پشت آسمان
بی‌هیچ واسطه به خداوند می‌رسی
در این سکوت سرد تو را داد می‌زنم:
پس کی به داد مردم در بند می‌رسی؟
تا یازده ستاره برایت شمرده‌ام
با این حساب با عدد چند می‌رسی؟

فاطمه آقابراری