آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

طلب جان
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: تک بیت

کاش معشوق ز عاشق طلب جان می کرد

تا که هر بی سر و پا نام خود عاشق ننهد