آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

پس از تو قسمتم از روزگار بهتر باد/ مهدی فرجی
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، مهدی فرجی

پری که سوخته اینک رها شده در باد
و ماجرای مرا گفته است با هر باد
به باغ می رود و بیم نامه می خواند
از آتش تو لب گوش هر صنوبر باد
بر آن سر است که رسوا کند تو را هرجا
به تاخت می رود از باختر به خاور، باد
پری که سوخته، پرواز تازه ای دارد
سبک، گریخته، بی خانمان، رها بر باد
جزیره، دانه، پرم من، در آب و آتش و باد
پس از تو قسمتم از روزگار بهتر باد

مهدی فرجی