آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

باران گرفت و سقف مدائن نشست کرد/ رضا جعفری
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، شعر آیینی

باران گرفت و سقف مدائن نشست کرد
دندانه‏هاى کنگره قصد شکست کرد

نورى به صحن معبد زردشتیان رسید
کآتشکده ز نابى آن‏نور مست کرد

بالا بلند آمد و هر ارتفاع را
در زیر پا نهاده و پایین و پست کرد

در هر دلى نشست و به شکلى ظهور داشت
اینگونه بود کآینه را خود پرست کرد

وقتى سؤال کردم از او خود اشاره‏اى
در پاسخم به پرسش روز الست کرد

حسنش به غایت است وظهورش قیامت است
زیباترین هر آنچه که زیباتر است کرد


فیض مقدسى و تعجب نمى‏کنم
این چیزها که هست، نگاه تو هست کرد

رضا جعفری