آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

بلغ العلی بکماله
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

بلغ العلی بکماله
کشف الدجی بجماله
حسنت جمیع خصاله
صلوا علیه و آله

سعدی شیرازی