آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

سکوتی از غم فریادهای زنگ زده/ احسان
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

سکوتی از غم فریادهای زنگ زده
نشسته روی غزلهای آب و رنگ زده
سکوت فصل غریبی است عاشقانه بخوان
برای مرثیه حرفهای زنگ زده
سکوت حس عجیبی است در فضای دلم
که نقش های بدیعی بدون رنگ زده
برای ترجمه بغض های بسته دلم
به دامن کلماتی نجیب چنگ زده
کسی به قفل قفس های بسته فکر نکرد
و واضح است که هرکس گذشته سنگ زده
سروده های من از جنس دردهای منند
اسیر قافله واژه های جنگ زده

احسان