آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فردا؟/ قیصر امین پور
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شعر نو نیمایی ، قیصر امین ‌پور

دیروز
ما زندگی را
              به بازی گرفتیم
امروز، او
          ما را...
فردا؟

قیصر امین پور