آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

کربلا بیت الحرام زینب است
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: شعر شیعی

کربلا بیت الحرام زینب است
رکن آن مات مقام زینب است

در کتاب عشق بازی با حسین
بعد بسم الله نام زینب است