آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

حسی همیشه شعرمرارنج میدهد
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل

گم می کنم تمام خودم را بدون تو

یعنی که محو می شوم اینجا بدون تو

من مثل بغض های کویری گرفته ام

این بغض باز می شود آیا بدون تو؟

هستم شبیه آینه ای روبروی هیچ

مرداب آرزوی تماشا بدون تو

حسی همیشه شعر مرا رنج میدهد

حسی که دور مانده و تنها بدون تو...