آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

ما مانده ایم و بغض شکسته با حرمتی شکسته تر از بغض/ زهرا سادات هاشمی
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، شعر آیینی ، شعر شیعی

برای سامرا ....

اینجا گلوی سنگی یک بغض اینجا سکوت مطلق انسان
اینجا غبار ریزش خورشید تاریکی غروب پس از آن
وقتی ضریح چشمه باران از دست های تشنه جدا شد
یک حاجت عطش زده مانده در دست ناامید بیابان
میشد که آه تشنه بگیرد نامردی سراب جهان را
میشد ولی چگونه؟! که اینبار کوتاه مانده دست دعامان
دیگر نمانده مرهم سبزی بر مهره ی ضریح شکسته
دیگر گرفته حاجت خود را دست سیاه و زخمی شیطان!
حالا صدای قهقهه او بر مهر ننگ مانده به تاریخ
حالا سکوت شرم زمین از خاکی که ریخت برسر انسان!
ما مانده ایم و بغض شکسته با حرمتی شکسته تر از بغض
تنها دعا گرفته سراغ از ویرانه های حرمت ویران

زهرا سادات هاشمی