آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

این سال جدید نیز تحویل شما/ جلیل صفر بیگی
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: رباعی ، جلیل صفربیگی

در حیرتم از این همه تعجیل شما

از این همه صبر و طول و تفسیر شما

ما خیر ندیده ایم از سال قدیم

این سال جدید نیز تحویل شما

 

 

عمریست که من به سقف کوتاه خودم

آویخته ام چراغی از آه خودم

بگذار مرا به درد جانکاه خودم

تو راه خودت بگیر و من راه خودم

 

 

از بس که دچار نحسی و چله شدیم

از دست زمین و آسمان ذله شدیم

پا بر سر ما گذاشت هر کس برخاست

یک عمر برای دیگران پله شدیم

 

جلیل صفر بیگی