آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

امشب آرزو می کنم...
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

امشب آرزو می کنم

فردا که از را رسیدی

چشمانم از چشمانت

زیاد خجالت نکشد...