آیات غمزه

دفتر شعر مجازی؛ بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر/ چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

خورشید چشمهای تو با ما اگر نبود/ مریم رزاقی
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: غزل ، شعر شیعی

می ماند شب جسارت فردا اگر نبود
تا بوده ... بوده نام تو ... اما اگر نبود؟!
عاشق نمی شدند به باران زنان ابر
همراه چشمهای تو دریا اگر نبود
گم می شدیم در شب این روزهای شوم
خورشید چشمهای تو با ما اگر نبود
هرگز نمی شد از تو سرود ای شبیه عشق
در کنج سینه این دل تنها اگر نبود
هرگز نمی شناختمت ای زن غریب...
بر شانه تو غربت مولا اگر نبود
ای مردهای فاجعه بر ما چه می گذشت
در این میانه حضرت زهرا اگر نبود؟!

مریم رزاقی